La Meuse

La Meuse

 

meuse_basinDe maas is een regenrivier van ongeveer 935 kilometer lang, Zij ontspringt ongeveer 200 km ten noorden van Dijon op een hoogte van 409 meter boven zeeniveau.

De maas heeft een rijke geschiedenis. Mensen voelen zich altijd al aangestrokken tot een rivier, het is een soort levensader. De maas dient als voedselbron, transportmiddel, grensgebied, etc.

Heel mijn leven lang heb ik aan de maas op een camping gestaan, ik heb daar hele fijne tijden gehad en ook mindere tijden. De overstroming van 1995 kan ik me nog heel goed herinneren, het water stond 1,5 meter bij ons in de caravan. Vanaf dat moment heb ik me altijd afgevraagd waar al dat water toch vandaan kon komen. Met die vraag is het idee voor mijn project op gang gekomen.

ik heb plaatsen langs de maas gefotografeerd die belangrijk zijn, of belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van de maas.

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam haven.

Dit is eigenlijk het eindpunt van de maas, maar het begin van mijn fotoserie. Rotterdam was tussen 1962 en 2004 de grootste haven ter wereld. Er werken ongeveer 86.000 mensen (in 2009), heeft een oppervlakte van meer dan 10.000 hectare en strekt zich uit over 40 kilometer. Er zijn vele plaatsen waar men zegt waar de maas uitmond, velen zeggen dat ze uitmond in Hollands diep, maar de oude maas loopt richting Rotterdam, en zo de Noordzee in. Dat is de reden waarom ik heb gekozen voor Rotterdam als eindpunten niet Hollands Diep.

 

rotterdam haven-243 Panorama

rotterdam haven-429 Panorama

 

De Biesbosch.

De Biesbosch is ontstaan in de eerste helft van de 15e eeuw na de Sint-Elisabethsvloed door het onderlopen van het Groote of Hollandsche Waard. Daarbij ontstond een binnenzee van 300 km2 onder invloed van rivierwater en het getij. Het rivierwater bevatte zand en slib dat naar de bodem zakte en er ontstonden hoge zandplaten waar plantengroei op kwam. De Biesbosch werd een zoetwatergetijdengebied van eilanden en slingerende waterwegen. De plantengroei en opslibbing werden door de mens beïnvloed. In de tweede wereldoorlog was de Biesbosch een goede plek om goederen en personen te verbergen. Het bruggetje van st, jan was de enige plek waar voetgangers konden oversteken. In 1994 werd de Biesbosch benoemd tot nationaal park.

 

biesbosch-37 Panorama

 

Heusden(plaats).

In de 13e eeuw lag Heusden op een strategische grens tussen het Hertogdom Brabant en Graafschap Holland en Gelre. Ook het Graafschap Kleef bezat er aanvankelijk rechten. In 1357 werd Heusden verkocht aan het Graafschap Holland en werd dus Hollands. In 1569 werd de stad door de Spanjaarden belegerd en geheel verwoest. In 1572 werd bijna heel de stad in de as gelegd door een grote brand. Jacob Kemp ontwierp aan het eind van de 16e eeuw een moderne omwalling volgens het Oud Nederlands Vestingstelsel. In 1821 verloor Heusden zijn vestingstatus. De laatste strategische gebeurtenis was tijdens de tweede wereldoorlog. De hoogste punten van Heusden werden opgeblazen en veel Heusdenaren hielden zich schuil in het stadhuis.. het stadhuis werd onaangekondigd opgeblazen en 134 mensen kwamen om, dat was ongeveer 10% van de dorpsbewoners. In 1978 werd de vesting gerestaureerd. In 1968 begon Heusden met het in oude stijl restaureren van de vestingstad. Dit project duurde 40 jaar. In 1980 won Heusden de Urbes Nostrae prijs voor de restauratie, de hoogste europese prijs op het gebied van restauratie.

 

heusden-44 Panorama

 

Maastricht.

In Maastricht staat de oudste brug van Nederland, de st. Servaasbrug. De st. Servaasbrug is een 13e eeuw stenen boogbrug ter vervanging van de in 1275 ingestorte eerste Romeinse brug. Tussen 1683 en 1716 werd de brug in fasen gerestaureerd. In het begin van de 20e eeuw wilde ze dr brug afbreken in verband met instortingen en dergelijke. Ze hebben het uiteindelijk niet gedaan en in plaats van de brug te slopen werd er een tweede brug gebouwd, de wilhelminabrug. En vanaf dit moment krijgt de brug pas zijn naam afgeleid van H. Servatius, de eerste bisschop en later patroonheilige van de stad Maastricht. Van tevoren was het simpelweg de brug.

maastricht-10 Panorama

 

Luik.

Luik was halverwege de 20e eeuw het centrum van de mijn en staalindustrie die Wallonië tot welvaart bracht. De eerste zinkfabriek ter wereld bevind zich in Luik. Vele grote industriebedrijven vestigen zich aan de maas vanwege de transportmogelijkheden en voor het afvalwater.

luik-130 Panorama

 

Huy.

In Huy staat het kerncentralepark Tihange, één van de twee kerncentraleparken van België. De kerncentrale heeft drie drukwaterreactoren met een totaal vermogen van 3024M(e). in 2010 produceerde de kerncentrale 23.1 miljard KWh elektriciteit wat staat voor ongeveer 30% van de totale Belgische elektriciteitsproductie. In 2006 lekte er per dag een 0,5 tot 2 liter licht radioactief water uit een desactiveringsbad. Dit leidde tot veel onrust in de omgeving. Maar volgens het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) was er geen gevaar voor de werknemers en omgeving omdat het lekkende water werd opgevangen. De eenheden ehbben een gebruiksduur van 30 jaar. Tihange I zou volgens de wet in 2015 sluiten. Maar volgens het protocolakkoord Regering-van-Rompuy mag de reactor tot 2025 open blijven. In 2011 kwamen ongeveer 2.000 mensen naar Tihange om te protesteren tegen kernenergie en de verlenging van de levensduur van Tihange I.

luik-158 Panorama

 

Namen.

In de 17e eeuw word Namen strategisch een belangrijke plaats. Vanaf 1630 word de stad en het kasteel versterkt. In 1690 zijn er twee grote belegeringen.

namen-263 Panorama

namen-325 Panorama

 

 Dinant.

De stad stond bekend om haar koperslagers, één van de belangrijkste beroepen van die tijd. Door zijn rijkdom en zijn strategische ligging aan de Maas – de stad lag aan de belangrijke handelsroute die van Keulen naar Parijs liep – is er menigmaal om Dinant gestreden. Ook is er de uitvinder van de saxofoon geboren: Adolphe Sax.

dinant-158 Panorama

 

Sedan.

Sedan heeft zijn naam te danken aan de Hippomobiel oftewel draagstoel, Sedan Chair, wiens binnenbekleding gemaakt werd uit weefsel afkomstig van Sedan. ook luxe Amerikaanse vierdeurs auto’s gebruikten dit weefsel, vandaar de naam sedan bij auto’s. Vanaf Sedan is de Maas bevaarbaar gemaakt voor vrachtverkeer.

sedan-43 Panorama

sedan-60 Panorama

Verdun.

De slag om Verdun was één van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. tot op de dag van vandaag staat hij symbool voor de zinloze afslachting van mensenlevens. Verdun bewaakte het achterliggende land van de Champagneverdun-88streek, en daarmee de toegang tot Parijs.
verdun-97De bron van de Maas.

De maas ontspringt in Frankrijk vlak bij het plaatsje  Pouilly-en-Bassigny. Daar is een belangrijke waterscheiding. in deze buurt ontspringen vele rivieren zoals de Seine, Marne, Rijn, en de Saône, die helemaal naar het zuiden loopt. De maas begint op een hoogte van 409 meter, en doet daar 950 kilometer over om in de zee terecht te komen.

bron-van-de-maas-50

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.